Home Aktualności Żeby wygrać musisz grać czyli dobrze dobrany zespół, a prowadzenie projektów

Żeby wygrać musisz grać czyli dobrze dobrany zespół, a prowadzenie projektów

by redakcja serwisu
metody

Mówi się, że “nie to, co osiągasz, ale to, co przezwyciężasz, definiuje Twoją karierę”. Dokładnie tak jest przy prowadzenie projektów. Cały sukces to niesamowita ilość niezliczonych, małych porażek, a wśród tych drobnych niepowodzeń wbrew pozom buduje się więź między ludźmi odpowiedzialnych za ogólny sukces projektu. 

Jak długo

Na budowanie relacji ma wpływ wiele zmiennych. Zacznijmy od długości trwania projektu. Czasem pracujemy nad zleceniem 3-6 miesięcy, a czasem proces trwa zdecydowanie dłużej lub wymaga ciągłych udoskonaleń np. modyfikacji aplikacji mobilnej. Wypracowanie odpowiedniego modelu pracy zaczyna się od pierwszego spotkania na którym omawiamy jaka droga nas czeka. Kluczowa jest komunikacja i to project manager jest odpowiedzialny za to, żeby zespół miał jasność w tym czego oczekuje od projektu klient. Należy pamiętać, że klient nie zawsze jest obeznany w technologii oraz metodach programowania. Naszym obowiązkiem jest nie tylko przetłumaczyć zespołowi co miał na myśli klient, ale zrobić to przede wszystkim w jasny i klarowny sposób. Dobrze przekazana informacje mają ogromne znaczenie. Nie ma co ukrywać, że “wpadki” będą się zdarzały ale nawet przy nich, kiedy potrafimy rozmawiać z zespołem wyciągamy odpowiednie wnioski i pracujemy dalej.

Ludzie i interakcje

Kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w grupie czyli generalnie kompetencje miękkie wpływają na jakość pracy zespołu. Dlaczego? Mimo tego, że ludzie pełnią różne funkcje w projekcie to często na odpowiedni progres składają się takie czynniki jak inna perspektywa, odmienne motywacje oraz cele, jednakże tylko przy efektywnej współpracy każdego z członków grupy możliwe jest osiągnięcie wspólnego sukcesu.  Bardzo ważną rolę pełnią kierownicy zespołów. Zazwyczaj to właśnie od nich zależy jaka jest atmosfera pracy i jej jakość. Klient musi zawsze mieć poczucie, że jest obsługiwany z należytą uwagą.

Różnorodność

Grupę pracowników tworzą ludzie w różnym wieku, pochodzący z różnych środowisk, posiadających odmiennie osobowości i poglądy na różnorodne tematy, dlatego należy umożliwić im poznanie siebie nawzajem. Skuteczna komunikacja w miejscu pracy to jeden z podstawowych elementów sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa, dzięki któremu zespół wykształci wspólny cel oraz świadomość, iż zespołowe metody współpracy będą rzutować na sukces całej firmy – wspólne dobro.

Wspólne dobro

Wiele zależy od informacji zwrotnej, otrzymywanej zarówno od klientów, jak i członków zespołu podczas regularnych spotkań – retrospektyw. Umiejętność dawania oraz przyjmowania feedbacku i reagowania na niego jest również niezbędna do rozwoju w środowisku zwinnym. Biorąc pod uwagę fakt ograniczonej dokumentacji projektowej – również zadawanie celnych, jasnych pytań jest bardzo cenioną umiejętnością. Dodatkowo warto jest być empatycznym i wychodzić naprzeciw potrzebom innych osób zaangażowanych w projekt – klientów, członków Zespołu Developerskiego, przedstawicieli biznesu, zarządzających.

Ostatnim wartym wspomnienia elementem, mającym znaczący wpływ na budowanie spójnego organu przedsiębiorstwa jest zaufanie. Krąg zaufania dotyczy zarówno relacji pracownik – kierownik, jak i członków zespołu między sobą. Nie ma nic bardziej motywującego w dążeniu do sukcesu, jak danie pracownikom trochę niezależności w wykonywaniu codziennych czynności służbowych, czy umożliwienie grupie wykazania się w konkretnym projekcie. Przede wszystkim chodzi tutaj o zaufanie do pracowników w podejmowaniu przez nich właściwych decyzji i realizowaniu pewnych zadań samodzielnie, po ówczesnym nakreśleniu przez przełożonego danego tematu. Działanie takie umożliwi prezentacje talentów w zespole, podejmowanie wyzwań i wspólne radzenie sobie z rozwiązaniem problemu.

related articles

Leave a Comment