Home Styl życia Usługi transportowe a podatek VAT

Usługi transportowe a podatek VAT

by redakcja

Usługi transportowe towarów i pasażerów zaliczają się do odpłatnego świadczenia usług podlegających opodatkowaniu według ustawy o VAT. W przypadku transportu odbywającego się jedynie na terenie kraju nie powinno się napotkać większych problemów. Wątpliwości co do miejsca opodatkowania można mieć jednak wtedy, gdy zakres usługi wykracza poza granice Polski i obejmuje też inne kraje.

Usługi transportowe pasażerów a VAT

W pierwszej kolejności warto poruszyć kwestię, jaką są usługi transportowe a VAT w przypadku transportu pasażerów. Wedle przepisów ustawy, w takiej sytuacji miejsce świadczenia to miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. Bez znaczenia jest, czy nabywca to czynny podatnik VAT, czy też osoba fizyczna niebędąca podatnikiem. Przewoźnik zajmujący się transportem pasażerów płaci więc podatek w każdym państwie, przez które przejeżdża. Taka usługa transportowa podlega opodatkowaniu w wysokości 8%. Obowiązek ten związany jest z koniecznością rejestracji dla celów VAT w poszczególnych krajach. By ułatwić podatnikom rozliczanie, państwa członkowskie UE posiadają odrębnie ustalone zasady opodatkowania usług obejmujących okazjonalny przewóz osób autobusami zarejestrowanymi poza obszarami danych krajów, gdy usługę wykonuje podatnik, który także ma siedzibę poza granicami tego kraju. W przypadku krajów trzecich można na ogół liczyć na zwolnienia z opłat na zasadzie wzajemności. Polska ustawa o VAT określa zasady stosowania uproszczeń w zakresie rejestracji i rozliczania podatku VAT, obejmujące podatników wykonujących okazjonalne przewozy osób na terenie Polski, autobusami zarejestrowanymi w innym kraju członkowskim. Ten rodzaj przewozu jest zwolniony z podatku VAT. Warto mieć na uwadze, że czym innym jest okazjonalny przewóz osób autokarami, a czym innym usługi turystyczne.

Usługi transportowe towarów a VAT

W przypadku rozliczania usługi transportu towarów można napotkać więcej problemów. Wyróżnia się transport krajowy, wewnątrzwspólnotowy, międzynarodowy oraz wykonywany w całości poza obszarem kraju. Świadczenie usług transportu towarów na rzecz podatnika wiąże się ze stosowaniem ogólnej zasady, według której miejsce świadczenia usług na rzecz podatnika to miejsce, w którym znajduje się siedziba działalności gospodarczej podatnika. W ustawie znajdują się jednak dwa wyjątki. Jeśli nabywca to polski podatnik VAT, a cała usługa jest świadczona poza Unią Europejską, za miejsce świadczenia uznaje się terytorium spoza Unii. Drugi z wyjątków to ten, w przypadku którego usługę transportu towarów wykonuje się dla podatnika z kraju spoza UE, lecz transport odbywa się w całości na terenie kraju. Wtedy jako miejsce świadczenia podaje się terytorium kraju.

Usługi transportowe towarów a stawka podatku VAT

W przypadku transportu międzynarodowego stawka VAT wynosi 0%, natomiast przy transporcie wewnątrzwspólnotowym i krajowym jest to 23%. Stawka 0% obowiązuje też w kilku innych sytuacjach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy.

related articles

Leave a Comment