Home OkazjeTechnologia i motoryzacja Rok 2022 pod znakiem pracy hybrydowej

Rok 2022 pod znakiem pracy hybrydowej

by redakcja serwisu
modele

Dziś biznes zmaga się z wieloma wyzwaniami: od problemów z pracownikami, przez zakłócenia w łańcuchu dostaw po presję cenową i trwającą pandemię. Trudno określić, co stanie się w przyszłym roku, jednak jedno jest pewne: model pray na stałe uległ zmianie. Nieplanowane inwestycje poczynione w ciągu ostatniego roku, mające na celu dostosowanie organizacji do wymogów pracy zdalnej, zniosły wiele jej barier i udostępniły szersze spectrum form pracy. Oto elementy, które wpłyną na jej stosowanie również w przyszłym roku.

Innowacje

Wybuch pandemii wygenerował potrzebę znalezienia nowych sposobów działania. Wiele firm musiało wprowadzić innowacje nie tylko w ramach wewnętrznych działań, ale także w metodach angażowania klientów. Technologie, których użyto by przetrwać, ustąpiły miejsca świadczeniu usług w nowych modelach biznesowych (np. telemedycyna czy zdalne nauczanie).

Według badania Citrix “The Era of Hyper Innovation” inwestycje w nowe technologie i elastyczne modele pracy w ciągu ostatniego roku spowodowały wzrost przychodów w różnych branżach o 678 miliardów dolarów. A aż 69 procent badanych managerów z całego świata twierdzi, że by utrzymać ten wzrost zwiększy inwestycje w badania i rozwój w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Wirtualne organizacje

Choć dla wielu organizacji praca zdalna była często wymuszonym działaniem, pracownicy przystosowali się do niej. Wiele osób chce nadal móc tak pracować w nadchodzącym roku i w przyszłości, przynajmniej przez część czasu. Choć na początku sceptycznie nastawieni, managerowie dostrzegają pozytywny wpływ elastycznej pracy na ludzkie zaangażowanie, utrzymanie równowagi między ich życiem zawodowym i prywatnym, dobre samopoczucie, utrzymanie wartościowych specjalistów, po koszty operacyjne i środowisko. To spowoduje stałe stosowanie modelu pracy hybrydowej, łączącej życie biurowe z pracą w domu wraz z potrzebnymi inwestycjami w odpowiednie do tego narzędzia i procesy.

Cyfrowe biuro

Bezpieczna praca w spójny i przejrzysty sposób powinna być możliwa niezależnie od fizycznej lokalizacji pracownika. W nadchodzącym roku rola fizycznego biura w firmach ulegnie zmianie. Organizacje będą częściej udostępniać pracownikom specjalnie zaprojektowane cyfrowe miejsca pracy, w których Ci będą mogli uzyskać dostęp do firmowych zasobów oraz efektywnie współpracować z kolegami, partnerami i klientami, bez względu na fizyczną lokalizację. Ponadto coraz więcej organizacji wdroży również zasady i polityki normujące pracę w taki sposób, by żaden pracownik nie był w niekorzystnej sytuacji z powodu miejsca, w którym się znajduje.

Nowa umowa społeczna

Mimo trudnej sytuacji ekonomicznej na świecie, wiele przedsiębiorstw zmaga się z niedoborem  pracowników w określonych specjalizacjach, takich jak zarządzanie chmurą, cyberbezpieczeństwo, AI i analityka. Aby powstrzymać ten trend, w nadchodzących miesiącach sporo firm sięgnie po nowe zachęty dla pracowników. Między innymi, zamiast narzucać im styl pracy i jej miejsce, odda te decyzje w ręce pracowników ufając im, że będą podejmować adekwatne wybory w zależności od tego, co muszą zrobić. W razie spotkania z klientami lub współpracownikami mogą wybrać się do biura. Jeśli chcą czasu na skupienie na pracy indywidualnej, mogą pracować z domu.

Oferowany przez firmy model pracy hybrydowej i cyfrowe technologie, z jednej strony zapewnią pracownikom elastyczność i autonomię znaną freelancerom czy pracownikom kontraktowym, z drugiej dadzą im stabilność zatrudnienia, istotną w kontekście przedłużającej się pandemii i trudności  ekonomicznych na świecie.

related articles

Leave a Comment