Home OkazjeTechnologia i motoryzacja KSeF – cyfrowa rewolucja, na której zyskają przedsiębiorcy

KSeF – cyfrowa rewolucja, na której zyskają przedsiębiorcy

by redakcja serwisu
firmy

Uchwalona przez Sejm ustawa wdrażająca e-Faktury została skierowana do dalszych prac legislacyjnych w Senacie. Korzystanie z systemu będzie obowiązkowe od 2023 roku, a wcześniej przedsiębiorcy będą mogli testować rozwiązanie dobrowolnie. Polska będzie 4. krajem UE wdrażającym e-Faktury.

Resort wskazuje na liczne korzyści dla właścicieli firm płynące z wdrożenia nowego rozwiązania. Jedną z nich ma być szybszy zwrot VAT. Cały proces ma skrócić się aż o 1/3 i wynosić 40 dni. Faktury będą gromadzone w bazie danych Ministerstwa Finansów, zatem nie ulegną zniszczeniu lub nie zaginą bezpowrotnie. Z kolei koniec 6-letniego przymusu płacenia za archiwizację dokumentacji papierowej zapewni oszczędność pieniędzy. Odejść ma również często kłopotliwy obowiązek formalny, a mianowicie konieczność uzgodnienia faktur korygujących „in minus” pomiędzy sprzedającym a nabywcą.

Wprowadzenie Krajowego Systemu eFaktur (KSeF), czyli faktur ustrukturyzowanych, to największa zmiana w raportowaniu od wielu lat. Ta zupełnie nowa forma obiegu faktur, z systemem Ministerstwa Finansów jako pośrednikiem,raportowania, wpłynie na 2 podstawowe procesy finansowo-księgowe w spółkach tj. fakturowanie sprzedaży i przyjmowanie faktur zakupowych. By przygotować się do wdrożenia (integracji) KSeF w spółce, należy przeanalizować zarówno obecne procesy sprzedaży, magazynowe (wymagane informacje dotyczące np. dostawy na nowej fakturze) oraz wystawiania i przyjmowania faktur. Właściwe przygotowanie systemów ERP jest tym bardziej kluczowe, by po wejściu w życie zmian odnieść korzyści, np. wstępne księgowanie otrzymywanych faktur, a nie stwarzać ryzyko w spółce np. poprzez zagrożenie dla płynności ze względu na opóźnienia w fakturowaniu – twierdzi Tomasz Sitarek, Dyrektor PwC Polska.

Cyfrowa rewolucja – jak wygląda przyszłość

Automatyzacja wkracza do organów państwowych i urzędów, które pragną dalej integrować procesy wraz firmami na szczeblu krajowym. Celem przedsiębiorstw jest przede wszystkim generowanie zysku, co wymusza koncentrację na działaniach temu sprzyjających. Zmniejszenie obciążeń związanych z obsługą księgową czy podatkową pozwoli wykorzystać większą część zasobów do działań strategicznych, rozwijających biznes. Do tego niezbędna jest digitalizacja procesów. Dziś nie ma już od tej drogi odwrotu. Automatyzacja jest początkiem dalszych zmian. Do świata finansów przebojem wdziera się sztuczna inteligencja, tworzone są autonomiczne systemy.  Badanie przeprowadzone przez OSCBR w czerwcu 2021 pokazało, że ponad 93% biur rachunkowych uważa branżę za innowacyjną, a automatyzacja procesów, wprowadzenie systemów online oraz sztucznej inteligencji to konieczność.

Wspieramy zrzeszone w naszej sieci biura do ciągłego rozwoju i jak najszybszego przygotowania się na nadchodzącą cyfrową rewolucję całej branży księgowej. Jednym z nieuchronnych trendów jest całkowite przejście z tradycyjnego modelu księgowości papierowej na bardziej ekologiczną formę – mówi Anita Gołębiewska, Dyrektor Zarządzająca OSCBR.

Dzięki nowoczesnej technologii dane wprowadzane przez księgowych do wyliczenia podatków są również wykorzystywane przez przedsiębiorców do administrowania finansami, kontroli kosztów, monitorowania płynności, oszczędzając ich czas i pozwalając skoncentrować się na rozwijaniu biznesu. Dla biur rachunkowych automatyzacja to możliwość redukcji kosztów obsługi klientów i przeznaczenia czasu księgowych na wspieranie biznesu, zamiast na ręczne księgowanie dokumentów.

related articles

Leave a Comment