Home Aktualności Jakie są rodzaje tablic okulistycznych?

Jakie są rodzaje tablic okulistycznych?

by redakcja serwisu
tablice okulistyczne rodzaje

Tablice okulistyczne odgrywają kluczową rolę w diagnostyce wzroku. Są one podstawowym narzędziem używanym do oceny ostrości widzenia pacjentów. Pomagają one nie tylko w identyfikacji wad refrakcji, ale również w monitorowaniu postępów leczenia i ocenie funkcji wzrokowych. W zależności od celu badania i grupy pacjentów stosuje się różne rodzaje tablic okulistycznych. Poniżej przedstawiamy trzy najpopularniejsze rodzaje tych tablic oraz ich zastosowanie.

Tablice Snellena

Jednym z najczęściej stosowanych rodzajów tablic okulistycznych są tablice Snellena. Zostały one opracowane przez holenderskiego okulistę Hermanna Snellena w 1862 roku i do dziś pozostają standardowym narzędziem w diagnostyce ostrości wzroku. Tablica Snellena składa się z kilku rzędów liter o różnej wielkości, które pacjent musi odczytać z określonej odległości. Największe litery znajdują się na górze tablicy, a im niżej, tym mniejsze stają się litery. Odczytanie najmniejszych liter na tablicy świadczy o bardzo dobrej ostrości wzroku. Tego typu tablice okulistyczne są stosowane głównie u dorosłych i starszych dzieci, które potrafią rozpoznawać litery.

Tablice LogMAR

Innym popularnym rodzajem tablic okulistycznych są tablice LogMAR. Zostały one opracowane w celu dokładniejszego pomiaru ostrości wzroku niż tradycyjne – Snellena. W tablicach LogMAR zastosowano jednolite odstępy między literami i liniami, co pozwala na bardziej precyzyjną ocenę funkcji wzrokowych. Każdy rząd liter ma taką samą liczbę znaków, a różnica w wielkości liter między kolejnymi rzędami jest stała. Tablice LogMAR są często wykorzystywane w badaniach klinicznych oraz w przypadkach, gdzie wymagana jest szczegółowa ocena ostrości wzroku, np. w monitorowaniu postępów leczenia.

Tablice Lea

Tablice Lea są specjalnie zaprojektowane do badania ostrości wzroku u małych dzieci, które jeszcze nie potrafią rozpoznawać liter. Zawierają one proste symbole, takie jak domy, jabłka, serca i kwadraty, które są łatwe do zidentyfikowania przez najmłodszych pacjentów. Podobnie jak w tablicach Snellena, symbole na na nich umieszczone, zmniejszają się w kolejnych rzędach, co umożliwia ocenę ostrości wzroku dziecka. Dzięki swojej formie są onevbardziej przyjazne dla dzieci, co sprawia, że badanie staje się mniej stresujące i bardziej efektywne. Tablice Lea są również stosowane w badaniach przesiewowych wzroku u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

related articles

Leave a Comment