Home Aktualności Jak wyglądają kursy na wózki widłowe?

Jak wyglądają kursy na wózki widłowe?

by redakcja serwisu
wozek widlowy

Jeśli chcesz się przebranżowić albo szukasz swojej pierwszej pracy, ważne jest, abyś mógł zaoferować przyszłemu pracodawcy możliwie wiele różnych umiejętności. Praca w magazynie zwykle wiąże się z przenoszeniem różnych ładunków. Wysoko cenioną umiejętnością jest sprawne posługiwanie się wózkiem widłowym. Przekonaj się, jak wyglądają kursy na wózki widłowe, zanim zapiszesz się na jeden z nich. 

Jakie warunku należy spełnić, aby móc ukończyć kurs operatora wózków widłowych?

Podstawowym kryterium, które należy spełnić, aby rozpocząć kurs operatora wózka, jest ukończenie 18 lat. Firmy szkoleniowe, które organizują kursy na wózki widłowe w Poznaniu, sprawdzają również dobry stan zdrowia. Aby móc wykonywać pracę operatora wózka jezdniowego podnośnikowego (bo tak brzmi pełna nazwa tego urządzenia) nie możesz mieć problemów z koordynacją ruchową. Musisz mieć dobry słuch i wzrok, a także nie możesz mieć zaburzeń psychicznych. 

Pełny kurs składa się z dwóch rodzajów zajęć. Nie wystarczy samo opanowanie techniki jazdy. Potrzebne będzie również opanowanie teorii, na którą składają się przepisy bezpiecznej pracy, zasady eksploatacji i obsługi urządzeń oraz podstawowe informacje o budowie wózków widłowych. Samo ukończenie kursu nie wystarczy do rozpoczęcia pracy. Po zakończeniu szkolenia trzeba zdać egzamin i dopiero jego pozytywny wynik daje kwalifikacje do pracy jako operator. 

Na czym polega praca doradcy ADR

Każda firma, która zajmuje się transportem materiałów niebezpiecznych, musi zatrudniać osobę, który zajmuje się doradztwem ADR. Jako transport rozumiany jest także rozładunek towarów i ich załadunek. 

Każdy doradca ADR w Poznaniu zajmuje się w swojej firmie podobnymi zagadnieniami. Polegają one przede wszystkim na kontrolowaniu zgodności wszelkich działań związanych z materiałami niebezpiecznymi z wytycznymi i wymaganiami, jakie zostały nałożone przez ustawę o ADR. Praca ta wymaga również tworzenia planów ochrony przewożonych materiałów. Każdy pojazd przeznaczony do transportu musi być specjalnie oznaczony i kontrola tych oznaczeń również należy do obowiązków doradcy ADR.

related articles

Leave a Comment