Home Aktualności Jak działa oczyszczalnia z drenażem?

Jak działa oczyszczalnia z drenażem?

by redakcja serwisu
oczyszczalnia z drenazem

Oczyszczalnia z drenażem to rodzaj biologicznej oczyszczalni ścieków, która stosowana jest przede wszystkim w miejscach, gdzie nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej. Drenaż to rodzaj systemu odprowadzania wód opadowych i gruntowych, który pozwala na wchłanianie wody do ziemi, a tym samym, ograniczenie ilości wód opadowych i gruntowych wpadających do rzek.

Na czym polega?

Oczyszczalnia z drenażem jest stosunkowo prostym rozwiązaniem, które polega na umieszczeniu rur drenażowych pod ziemią, wypełnionych materiałami, które służą jako filtr dla ścieków. Oczyszczalnie z drenażem dzielą się na dwa rodzaje: poziome i pionowe.

Oczyszczalnia z drenażem poziomym działa poprzez zastosowanie systemu rur drenażowych, które układane są poziomo na głębokości około 50-60 cm pod powierzchnią ziemi. Rury te są otoczone materiałami takimi jak żwir lub kamienie, a następnie otoczone folią geotekstylną. Na górze ustawiany jest z kolei warstwę ziemi, która pozwala na rozwój mikroorganizmów wewnątrz rur. Gdy ścieki trafiają do rur, są one filtrowane przez materiały filtracyjne i proces mikrobiologiczny, co prowadzi do oczyszczenia wody.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków z drenażem pionowym działa na zasadzie umieszczenia rur drenażowych pionowo, w dół. Rury umieszczone są w specjalnej studni, która jest wypełniona materiałami filtracyjnymi, takimi jak kruszywo czy żwir. Woda ściekowa wpływa na górną część studni, gdzie jest filtrowana przez materiały filtracyjne oraz proces mikrobiologiczny. Woda dociera na dół studni, gdzie jest zbierana i odprowadzana na dalsze przetwarzanie.

Gdzie są stosowane?

Oczyszczalnie z drenażem są stosowane głównie w przypadku budynków jednorodzinnych, ale mogą również być stosowane w większych projektach, takich jak hotele czy ośrodki wypoczynkowe. Oczyszczalnie z drenażem są skuteczne i ekonomiczne, ponieważ nie wymagają kosztownych instalacji kanalizacyjnych ani wysokich kosztów eksploatacyjnych. Oczyszczalnie z drenażem wymagają jednak stałej uwagi i konserwacji, aby działały prawidłowo.

related articles

Leave a Comment