Home Aktualności Czy na pełnoletnie dziecko przysługują alimenty?

Czy na pełnoletnie dziecko przysługują alimenty?

by redakcja serwisu
alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny na pełnoletnie dzieci regulują te same przepisy, które traktują o dzieciach małoletnich. Obowiązek alimentacyjny rodziców nie wygasa, gdy dziecko osiągnie pełnoletność. Jak długo rodzice są zobowiązani do wypełniania świadczeń alimentacyjnych na dorosłe dziecko?

Obowiązek alimentacyjny na pełnoletnie dziecko

Zgodnie z art. 133 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice muszą wypełniać obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego dziecka w sytuacji, gdy nie jest jeszcze w stanie się samodzielnie utrzymać, jeśli dochody z majątku dziecka nie są wystarczające na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jak dodaje kancelaria KPC, to prowadzi do wniosku, że przesłanką do wypełniania obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka jest nie jego wiek, a jego niezdolność do samodzielnego utrzymania się.

Co to znaczy „niezdolność dziecka do samodzielnego utrzymania”?

Dzieci, które ukończyły 18 lat, zazwyczaj są jeszcze w trakcie edukacji w szkole średniej. W wyroku Sądu Najwyższego z 26.11.1998 r. ICKN 989/97 Legalis przeczytamy, że „osiągnięcie samodzielności przez dziecko, w rozumieniu art. 133 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakłada zdobycie przez nie odpowiadających jego uzdolnieniom i predyspozycjom kwalifikacji zawodowych. Rodzice winni zatem łożyć na utrzymanie i wykształcenie także pełnoletniego dziecka, zdobywającego kwalifikacje zawodowe, odpowiadające jego uzdolnieniom i predyspozycjom, np. uczącego się w szkole pomaturalnej lub studiującego na wyższej uczelni”. Innym ważnym aspektem jest stan zdrowia pełnoletniego dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie zostanie uchylony wobec rodziców dzieci z niepełnosprawnościami i chorobami powodującymi niezdolność do pracy zarobkowej.

Czy rodzice mogą się uchylić od obowiązku alimentacyjnego?

Zgodnie z art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem pełnoletniego dziecka w wyjątkowych okolicznościach. Adwokat od alimentów wskazuje dwie sytuacje. Pierwszą jest, gdy wypełnianie obowiązku alimentacyjnego jest połączone z nadmiernym uszczerbkiem rodziców. Natomiast druga sytuacja wynika z braku starań dziecka w osiągnięciu samodzielności i uzyskaniu możności utrzymywania się bez wsparcia w postaci świadczenia alimentacyjnego.

related articles

Leave a Comment